Preloader

Kurumsal kimlik, bir kurumun, işletmenin veya kuruluşun nasıl bir imajının olduğunu anlamamızı sağlayan tanıtım amaçlı kullanılan görsel, metinsel ve işitsel öğelerle oluşturulan göstergelerdir. Bu görsel göstergeler sayesinde pazarda kurumun kendisini gösterme biçimi belirlenir.

Kurumsal kimlik çalışması ise işletmenin, kurumun ya da kuruluşun dışardan nasıl görüneceği ile ilgili belirlenmiş stratejiler yönünde yapılan çalışmalardır. Kurumsal iletişimler, kurumsal davranışlar ve görsel göstergeler bir araya gelerek kurumsal kimliği oluşturur, bu kimliği oluşturmak için yapılan tüm işler kurumsal kimlik çalışması içerisine dahil olur. Örneğin işletmenin dış dünyadan, medyadan, TV’den, sosyal medyadan ya da diğer görsel, işitsel ve metinsel medya araçlarında sosyal sorumluluk projelerine önem vermesinin ön plana çıkarıldığı bir tanıtım planı için kullanılan tüm yönergeler kurumsal kimlik çalışması içindedir.

Kurumsal Kimlik Çalışması Hangi Unsurlardan Oluşur?

Firmanın logosu, amblemi, renk tasarımı, misyonu, vizyonu, mottosu, sloganı, kampanyalarda kullandığı kurgu, sosyal medya kitleri, jingle, matbaa çıktısı ürünleri (takvim, kartvizit, yazı stilleri) gibi birçok unsurdan oluşur. Yeni yıl hediyesi olarak personellerine ya da müşterilerine hediye ettiği ajandalar, kalemler ve eşantiyonlar dahil olmak üzere kurumun imajını ortaya koyan bu faaliyetler kurumsal kimlik çalışması olarak adlandırılır. Sizleri ön plana çıkartacak tüm kurumsal kimlik çalışma faalliyetleri profesyonel ekibimiz tarafından incelikle yürütülmektedir.

Kurumsal Kimlik Çalışması Özellikleri

Kurumsal kimlik çalışması profesyoneldir, yenilikçidir, izleyende ya da duyanda ilgi ve merak uyandıran, belli bir temaya sahip sistemli ve planlı yapılan çalışmalardan oluşur. Kurumun tanıtımında kullanılan renklerden, logo tasarımına kadar her şey özenle ve bir kültür oluşturacak şekilde oluşturulur. Tüm bu çalışmalar kurumu yansıtacak özellikte olmalıdır. Rekabet dünyasının günümüzde sıkı ve zorlayıcı şartlarda ilerlemesi nedeniyle kurumsal kimlik çalışması firmayı diğer işletmelerden ayırt edebilecek üstünlükte ya da farklılıkta, öne çıkarabilecek, tüketicide ve pazarda ilgi uyandıracak ve bu sayede tercih edilebilirliğini artıracak yönde olmalıdır. Bir diğer açıdan bakarsak örneğin firma piyasada eğlenceli bir kurum olma imajı güdüyorsa kurumsal kimlik çalışmaları bu doğrultuda şekillenmelidir. Reklamlarda hüzün veren bir müzik eşliğinde yapılan videolar firmanın bu yöndeki amacına ulaşmasını engelleyecektir. Olabildiğince kullanılan her ayrıntı kurum kültürünü yansıtmalıdır.

Kurumsal kimlik çalışması işletmenin ya da kuruluşun itibarını ortaya koyar. Bu açıdan bakıldığında kullanılan kurumsal imaj öğeleri gururla temsil edilecek nitelikte olmalıdır. Sırf dikkat çekmek ya da popüler olabilmek için düzenlenen kurumsal kimlik çalışmaları kurumu piyasa ve tüketici gözünde düşürebilir, zamanla unutturur ve itibarını yerle bir edebilir. Çünkü popüler olan kalıcı olmaz. Ayrıca kurumsal kimlik çalışması firmanın piyasada uzun vadeli hüküm süreceği beklentisi ile oluşturulacağından gelecekte de geliştirilse bile temelinde firmayı temsil edecek şekilde planlanmalıdır.

Kurumsal Kimlik Çalışması Yapmadan Önce Hangi Hazırlıklar Yapılmalı?

Kurum, kuruluş ya da işletme kurulduğunda veya daha sonrasında belirlediği misyonu, vizyonu ve temsil ettiği marka kimliği ile dışarda ve içerde nasıl görünmek istediğini öncelikle belirler. Dışarısı kurumun, işletmenin ya da kuruluşun hedef pazarda, tedarikçiler, bayiler ve medyada nasıl göründüğünü ifade eder. İçerisi ise kuruluşun, kurum içindeki çalışanlar ve yöneticilere nasıl göründüğü anlamına gelir.

Dünyaya ihracat yapan bir kurum ile yerel bir işletmenin kurumsal kimliği hedef kitle ve sunum yapılan piyasa açısından farklı olacaktır. Burada önemli olan kuruma, kuruluşa ya da işletmeye uygun kurumsal kimlik çalışması yapmaktır. Bu nedenle kurumsal kimlik çalışması kurum özelinde, firmayı tanıyıp özelliklerini ve bakış açısını yansıtacak şekilde yapılmalıdır.

Kurumsal Kimlik Çalışması Kim Tarafından Yapılır?

Kurumsal kimlik çalışması konusunda uzman, alanında deneyimli, ufku geniş, özgürlükçü ve yaratıcı fikirleri olan medyanın, piyasanın ve bu piyasayı oluşturan etkenlerin ne istediklerini, neye değer verdiklerini ve ne olursa prestijli, kaliteli, sürdürülebilir bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini bilen ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Dışa dönük, sadece ülke içindeki trendleri değil dünyanın neleri kullandığını yakından takip edip, teknolojik unsurları da gayet iyi kullanarak Afyonkarahisar’da yaptığımız kurumsal kimlik çalışması firmanızın ya da işletmenizin kurumsallığını, çağa ayak uydurduğunu, yenilikçi ve kendini sürekli geliştirdiğinin herkes tarafından bilinmesini sağlayacaktır.

Kurumsal Kimlik Çalışması Neden Önemli?

Ülkemizde ve dünyada internetin ve teknolojinin sunduğu imkanlarla daha önce ismi duyulmayan herhangi bir yere ürün satabilir ya da oradan ürün alabiliriz. Dünya artık köy konumunda ve dijitalleşen, marka kimliğini oluşturan, kurum imajını belirleyen işletmeler bu durumla mücadeleyi kazanmak zorundadır. Yeniliklere kapalı, kurumsal kimlik çalışması yapmayan firmalar ise unutulmaya mahkûmdur. 2000 yıllardan sonra doğan, geleceğe yön verecek nesil olan Z kuşağı, marka kimliğine sahip, kurum imajını tamamlamış kısacası kurumsal kimlik çalışması yapan işletmelere değer vermekte ve tercihini bu kurumlardan yana kullanmaktadır. Sadece Z kuşağı değil, günümüzde tüm dünya prestije, kaliteye ve kurumsal imaja önem vermektedir. Firmamız konusunda deneyimli ekibiyle sizleri bu imaja kavuşturmak için çalışmaktadır.

Kurumsal Kimlik Çalışması Yapan Firmanın Pazardaki Avantajları

Bir firma ne kadar kurumsal açıdan görsel ve işitsel öğelerle marka kimliğini oluşturmuş, bu alanda oturmuş kaliteli bir standart oluşturur ve kurumsal kimlik çalışması yaparsa tüketicide güven ve istikrar sağlamakta ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapma isteği oluşturmaktadır. Çünkü firma kendini kanıtlamıştır, tabiri caizse rüştünü ispat etmiştir, belirli stratejiye göre bir duruşu, kurumsal imajı vardır, yarın ne olacağı belli olmayan bir güvensizlik hissi vermez. Firmanın medyada kullandığı renklerin, çizgilerin, öğelerin, dikkat çektiği bakış açısının, odaklandığı noktanın bir hikayesi vardır. Her markanın bir hikayesi olduğu gibi kurumun da vardır. Bu hikâye ekseninde kurumsal kimlik çalışması yapılır. Gerçek bir hikâye ancak akıllarda kanca bırakır.

Kurumsal Kimlik Çalışması Faydaları

  • Kurumun kimliğini yansıtır. Örneğin, kullanılan renk kurumun kimliğini ifade eder.
  • Kurumsal bir algı oluşturur ve bu algı zamanla güçlenir. Kurumun logosunda kullandığı bir sevimli hayvan çocuklarda ve hayvan severlerde algı oluşturur, bundan sonra o hayvanı görenler firmayı akıllarına getirir.
  • Kurumsal imaj oluşturur. İmajı olan kurumun bir duruşu ve stili vardır. Karmaşık ya da plansız değildir. Firmanın tarzı kendisini yansıtır.
  • Kullanılan kurumsal kimlik çalışması hedef kitle ile kurum arasında bir bağ oluşturur. Örneğin firmanın reklamlarında engelli bir gencin kaldırımda yürürken yardım alması kurgusuyla oluşan bir görüntü ya da firmanın eşantiyon olarak verdiği kalemlerin baş kısmında çiçek tohumlarının olması tüketicide bir bağ oluşturacaktır. Bağ kurmak iletişim sağlamak demektir, tüketici ile firma arasında köprü oluşturur, dolayısıyla ilişkileri iyileştirir. Tüketicide bağlılık sağlar.
  • Rekabet dünyasında firmanın bir adım önde olmasını sağlar. Stili, imajı ve kurumsal kimliği olan firmanın profesyonel yaklaşım içinde ticari hayatını sürdürdüğü ortaya konur.
  • Kurumsal kimlik çalışması kurumsal bir kültür oluşturur. Belli bir sistem dahilinde daha önceden belirlenen kurallarla kurumda oluşturulan bu kültür, kurumun yaşayan bir öğe olduğunu ifade eder. İşletme, kültürü ile canlı bir yapıya sahiptir. Tüm çalışanlara aktarılacak bu kültürle devamlılık sağlanarak kemikleşmiş bir yapı elde edilir.
  • Kurumsal kimliği olan firmanın çalışanları kuruma bağlıdır. Çünkü kurumsal kimlik çalışması yapan firmalar çalışanlarına maaş, ikramiye, yemek, sosyal haklar, sigorta gibi konularda da kurumsal kimlikleri doğrultusunda davranırlar. Ciddi, özenli, planlı ve güven veren bir imaj çerçevesinde hareket eden firmanın çalışanları, işyerlerine daha sıkı bir bağ ile bağlanırlar. Keyifle çalışarak verimli işler yaparlar.
  • Kurumsal bir kimlik kazanmak hem müşterilerin hem de çalışanların bağlılığı açısından oldukça önemli ve firmayı ileriye götürecek bir olgudur. Verdiğimiz kurumsal kimlik çalışması hizmetiyle sizleri yarınlara taşıma sözü veriyoruz. Şirket politikalarınız doğrultusunda oluşturacağımız kurumsal kimliğinizle geleceğe daha sağlam adımlar atabilirsiniz
Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

HAYALHANEM DİJİTAL

Markanızı Dijital'e Taşıyalım

Merhaba, Sayfamıza hoş geldiniz. Bize e-posta göndermek için lütfen aşağıdaki butona tıklayın.